Фото на насловна - Охрид во 30-те години на минатиот век

Фотографијата која деновиве ќе биде дел од нашата насловна страна, претставува крајезерски зимски пејзаж на некогашниот Охрид. Станува збор за снежен Охрид фотографиран кон крајот на 30-те години на минатиот век, и е уште еден доказ дека Охрид секогаш е прекрасен.Фотографијата за јавноста на постираше нашиот сограѓанин Љупчо Ма

Прочитај повеќе

Ги запознаваме ретките болести - Дистална бубрежна тубуларна ацидоза

Дистална бубрежна тубуларна ацидозаМКБ N25.8Distal renal tubular acidosisДисталната бубрежна тубуларна ацидоза (дРТА) е нарушување кое се карактеризира со нарушена секреција на нето количеството на киселина од дисталниот тубул, а како резултат на тоа се јавува хиперхлоремична метаболна ацидоза. Класичната форма е често поврзана со хипокалемија,

Прочитај повеќе

Изработен сеизмички томографски модел на Македонија

Терминот томографија потекнува од грчките зборови: τόμος (tomos) кој има значење на дел или парче и γράφω (graphō) кој има значење на запис.Под поимот сеизмичка томографија се подразбира геофизичка метода наменета за истражување на градбата и физичката состојба на Земјата преку интерпретација на записите од земјотресните бранови (сеизмограми) иниц

Прочитај повеќе

Категории

Популарни статии

Најнови статии

Архива