Ги запознаваме ретките болести - Дистална бубрежна тубуларна ацидоза

Дистална бубрежна тубуларна ацидозаМКБ N25.8Distal renal tubular acidosisДисталната бубрежна тубуларна ацидоза (дРТА) е нарушување кое се карактеризира со нарушена секреција на нето количеството на киселина од дисталниот тубул, а како резултат на тоа се јавува хиперхлоремична метаболна ацидоза. Класичната форма е често поврзана со хипокалемија,

Прочитај повеќе

Изработен сеизмички томографски модел на Македонија

Терминот томографија потекнува од грчките зборови: τόμος (tomos) кој има значење на дел или парче и γράφω (graphō) кој има значење на запис.Под поимот сеизмичка томографија се подразбира геофизичка метода наменета за истражување на градбата и физичката состојба на Земјата преку интерпретација на записите од земјотресните бранови (сеизмограми) иниц

Прочитај повеќе

Ги запознаваме ретките болести - Ахондроплазија

АхондроплазијаМКБ Q 77.4AchondroplasiaАхондроплазија е болест која се наследува автозомно доминантно, се манифестира веднаш по раѓањето со џуџест раст. Мутацијата на 4-от хромозом доведува до кратки коски на екстремитетите, додека коските на трупот се нормални, а черепот е зголемен со испакнато чело. Лицата се со нормална интелигенција и нормал

Прочитај повеќе