Охридска визита - завршна фаза на проектот Симфонија на Црвен крст Охрид

Во рамките на проектните активности на Црвен крст Охрид, во тек е реализација на завршната фаза од проектот „Симфонија“. Со овој проект се опфатени 35 деца, ученици од VIII одделение во 5 основни училишта во Охрид. Целта на проектот е меѓусебна соработка и продлабочена комуникација помеѓу младите од Охрид, припадници на различни етнички групи. Как

Прочитај повеќе

Известување од НУ Библиотека Григор Прличев - Охрид

Се известуваат корисниците на услуги на НУ Библиотека “Григор Прличев” – Охрид дека во периодот од 02.07.2018 до 28.08.2018 година ќе се врши ревизија на библиотечниот фонд и тоа во две фази: Во првата фаза ќе се врши ревизија на библиотечниот фонд што го позајмуваат корисниците на услугите на Библиотеката и ќе се одвива од 02.07.2018 до 31.07

Прочитај повеќе

Пештери на планината Галичица

Кога станува збор за планината Галичица неминовно е да се споменат процесите на карстификација. Тоа е така бидејќи тие процеси се најзаслужни за постанокот на пештерите на планината Галичица.Планината Галичица (Вир 2.288 m) со својата височина претставува доминантна релјефна појава (хорст) сместена помеѓу басенот на Охридското Езеро на запад и Пре

Прочитај повеќе

Категории

Популарни статии

Најнови статии

Архива