Најголемата вистина за Македонија, наречена Охрид

Нашиот Охрид е "жив" град, 2.400 години легитимен наследник на светлиот Лихнид, град со вткаени дострели на силната античка цивилизација. Всушност, ова парче земја ја прегрнува културната историја на Република Македонија во целост.

Прочитај повеќе