Интелигентното прилагодување на брзината задолжително на сите нови возила од јули 2022 година!

Потврдено е дека сите нови автомобили во Европската унија, ќе бидат опремени со прилагодлив темпомат од јули 2022 година, што е обврска која ќе влијае на сите нови автомобили од 2024 година.

Овој систем, кој може да се деактивира, може да има неколку форми, вклучувајќи автономен ограничувач на брзината. Европската комисија усвои нацрт-регулатива со која се утврдува задолжително присуство на уредите за интелигентна помош за брзина (ISA) на сите нови возила (автомобили, комерцијални возила, тешки товарни возила) од 6 јули 2022 година. За моделските генерации на возила кои ќе бидат на продажба пред јули следната година (на пример, Volkswagen Golf VIII) опремата ќе биде неопходна од почетокот на 2024 година.

Со цел да се дефинира максималната дозволена брзина на одредени делови од патот, ISA може да се заснова на картографски податоци на системот за навигација на возилото и/или на камери на возилата кои овозможуваат препознавање на сообраќајните знаци. Комбинацијата на овие два извори на информации нуди најдобра ефикасност, тврди ЕК. Производителите мора да обезбедат доверливост на одредувањето на брзината (на пример со ажурирање на картата за навигација) во рок од 14 години од производството на возилото. ЕК, исто така, ги охрабрува земјите од ЕУ да се грижат за знаците за ограничување на брзината и нивната видливост на патиштата со цел системот да функционира подобро.

Во сите случаи, ISA мора да го информира возачот на возилото за брзината што треба да се почитува. Оваа информација мора да биде дополнета, по избор на производителот, со звучен или хаптички сигнал доколку се надмине дефинираната максимална брзина или со функција за автоматска контрола на брзината која има за цел да спречи какво било прекумерно трошење. Секогаш ќе може да се заобиколи ограничувачот, на пример со посилно притискање на педалот за гас.

Предвидено е возачот да може целосно или делумно да го деактивира системот. Основниот принцип треба да биде возачот секогаш да е одговорен за почитување на важечките сообраќајни правила – се наведува во регулативата. Меѓутоа, ISA автоматски се реактивира секогаш кога палењето ќе се вклучи или кога возилото ќе се отклучи.

 
 
www.inovativnost.mk