Ликовен и литературен конкурс во соработка со охридските основни училишта на тема

Согласно Одлуката за усвојување на измените на Програмата на одделението за заштита и влијание на животната средина за 2021 год.на Општина Охрид  бр.08-11545/11 од 29.12.2020г, Општина Охрид објавува :

 

ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ВО СОРАБОТКА СО ОХРИДСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕМА

„ СОНЦЕ, ПЛОДОВИ И ЛИСЈА ЦРВЕНИ И ЗЛАТНИ НАСЛИКАНИ НА НАЈУБАВОТО ЕСЕНСКО ПЛАТНО“

 

 

Извор: www.ohrid.gov.mk