Црвен крст - Охрид со донација за охридската Општа болница

 Црвениот крст во соработка со ЛДС црквата од Америка обезбеди средства за хигиена, заштитни маски, ракавици, визири.

 Средствата од донацијата Црвен крст Охрид ги додели за потребите на Одделението за гинекологија и акушерство при Општата болница во Охрид.