Втора фаза за поставување на фекална канализација во населба Рача

Деновиве се изведуваат работни активности од втората фаза за поставување на нова фекална канализација во населбата Рача.

Се работи за одводна мрежа во должина од 260 метри и соодветни приклучни шахти.

Активностите се дел од Програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води од 2020 година и за оваа намена од буџетот на Општина Охрид беа предвидени 1.300.000 денари.


Извор: www.ohrid.gov.mk