Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, го одбележа 8 Март, Интернационалниот ден на жената

Со дебатата „УИНТ и 8 Март“, Универзитетот „Св. Апостол Павле“, го одбележа 8 Март. Учесниците на дебатата проректорката проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска, проф. д-р Јованка Дамоска Секулоска, проф. д-р Анета Велкоска, проф. д-р Дијана Цапеска Богатиноска како и студентките Ана Алексова и Рахела Бушиноска зборуваа за жените кои ги инспирирале, позицијата и улогата на жените во дигиталното општество.

Дебатата беше модерирана од доц. д-р Мерсиха Исмајлоска, а во дебатата активно се вклучија и присутните. Беа истакнати предностите за присуството на жените во информатичките науки и технологии, но беа дискутирани и разликите во стапките на учество на жените и мажите на пазарот на труд .