Активности за расчистување на речното корито на реката Коселска

Екипи на јавните претпријатија „Охридски комуналец“ и „Водовод“  работат на расчистување на речното корито на реката „Коселска“. Активностите се одвиваат по налог на Општина Охрид.
 
Проблемот со затрупувањето на речното корито настанува поради одлагање шут и зелен отпад покрај речното корито, каде се создадени депонии на повеќе локации.
 
 
 
 
www.ohrid.gov.mk